Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomaga innym znaleźć swoją drogę i pokonać własne bariery. Michał Kołtyś techniki szkoleniowe Jego wystąpienia są zawsze pełne pasji i inspiracji, co przyciąga wielu słuchaczy. Inną techniką, którą stosuje Michał Kołtyś, jest metoda panelu dyskusyjnego, która polega na moderowanej dyskusji na określony temat, w której uczestniczą eksperci z danej dziedziny.

BIZNES