Michał Kołtyś trener biznesu www.bk.pw.edu.pl Jego firma jest również zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną. Jego zaangażowanie w te organizacje przyczynia się do rozwoju całego sektora biznesowego w Polsce i za granicą.

DIETA