PORTALE PARTNERÓW

Sep uprawnienia, czyli jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

Nie od dziś wiadomo, że w Polsce brakuje wykwalifikowanych fachowców z branży energetycznej. Są oni niezbędni do przeprowadzenia transformacji, czyli stopniowego odchodzenia od energetyki węglowej w kierunku OZE i gazu. Niestety na przeszkodzie tych planów stoi brak dostatecznej liczby pracowników. Jest to ciekawa propozycja zwłaszcza dla osób, które rozważają przebranżowienie się, szukają nowych zawodowych wyzwań czy po prostu chcą zyskać nowe, cenione kwalifikacje. Aby jednak to osiągnąć, należy zacząć od zdobycia sep uprawnień https://kursy-energetyczne.pl/ .

Sep uprawnienia – różne grupy kwalifikacji

Sep uprawnienia  to dość szeroko pojęty termin, ponieważ mieści w sobie kwalifikacje zawodowe z zupełnie odmiennych dziedzin, a ich wspólnym mianownikiem jest energetyka.

Zacznijmy od tego, czym są uprawnienia energetyczne. Można się spotkać, że są to uprawnienia w grupie G1. By je zdobyć, konieczne jest ukończenie kursu sep . Takie szkolenia odbywają się w całej Polsce.

Szkolenie sep na uprawnienia energetyczne pozwala przystąpić do egzaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza, że kandydat zdobył uprawnienia sep i może legalnie wykonywać prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie sep przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia cieplne, czyli uprawnienia G2, niestety nie cieszą się dużym zainteresowaniem w porównaniu do uprawnień gazowych czy energetycznych. Posiadanie uprawnień G2 pozwala na legalne wykonywanie robót związanych z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Ostatnie z uprawnień – uprawnienia gazowe to obok uprawnień energetycznych najbardziej pożądana kwalifikacja zawodowa. Zapotrzebowanie na fachowców posiadających takie uprawnienia jest ogromne i ciągle rośnie. Osoba posiadająca takie kwalifikacje, bez większych problemów znajdzie dobrze płatne zatrudnienie. Dlatego też, szkolenia na uprawnienia gazowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Jak zdobyć uprawnienia sep? Przede wszystkim trzeba zdać egzamin, a warunkiem dopuszczenia do egzaminu sep jest ukończenie przez kandydata kursu.