PORTALE PARTNERÓW

Sposoby zabezpieczania przed korozją

Sposoby zabezpieczania przed korozją są odmienne, w zależności od konkretnych zastosowań. Nie ulega wątpliwości, że rdza stanowi poważne zagrożenie dla zachowania parametrów eksploatacyjnych w przypadku elementów silników, wytwarzanych przez przemysł motoryzacyjny. Konieczność transportowania takich części silnika, ich długiego magazynowania, stanowi poważne wyzwanie pod względem ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, stanowiącymi realne zagrożenie uszkodzenia tych elementów przez rdzę. W branży motoryzacyjnej, nawet mikroskopijne uszkodzenia powierzchni elementów metalowych, może być przesłanką do całkowitego ich usunięcia z eksploatacji, ze względu na bardzo wysokie wymagania odnoszące się do ich parametrów eksploatacyjnych. Uszkodzenie dużej partii części metalowych wiązałoby się z bardzo wysokimi stratami finansowymi po stronie producenta, co stanowiłoby sytuację nie do zaakceptowania ze względu na rentowność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nowoczesne rozwiązania antykorozyjne

Najczęściej stosowane w przemyśle sposoby zabezpieczania przed korozją to emitery VCI i pochłaniacze wilgoci. Zwykłe zabezpieczenie metalu przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym nie spełnia niestety wyśrubowanych wymogów dotyczących przechowywania elementów szczególnie wrażliwych na korozję. Działanie emiterów VCI polega na rozprzestrzenianiu inhibitorów korozji w zamkniętej przestrzeni opakowania, w którym element chroniony się znajduje. Takie sposoby zabezpieczania przed korozją gwarantują szczelne odizolowanie elementu od środowiska zewnętrznego, co pozwala mieć pewność, że nawet w niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych, struktura powierzchni chronionego elementu nie zostanie w żadne sposób naruszona.

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
Sposoby zabezpieczania przed korozją

Dojazd: