PORTALE PARTNERÓW

Inhibitor korozji – właściwości i zastosowanie

Pojawianie się ognisk korozji to problem dotyczący wszystkich instalacji wodnych, grzewczych czy przemysłowych. Korozja stanowi poważne zagrożenie dla różnego rodzaju materiałów, z których zostały wykonane instalacje oraz wchodzących w ich skład urządzeń. Żeby zapobiegać powstawaniu korozji, koniecznie jest zastosowanie substancji zwanych inhibitorami korozji.

Co to inhibitor korozji?

Inhibitor korozji, zwany też środkiem antykorozyjnym to związek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji. Inhibitor tworzy warstwę ochronną na powierzchni metalu, dzięki  czemu może zmniejszyć  szybkość postępowania korozji, ale nie usuwa powstałych przed jego użyciem skutków korozji, rdzy i osadu.

Inhibitory powodują powstawanie na powierzchni materiału adsorpcyjnej warstwy ochronnej lub wspomagają proces pasywacji. Warstwa  ochronna jest narażona na przerwanie działania inhibitora w wyniku ruchu wody w instalacji, dlatego też potrzebna jest odpowiednia ilość inhibitora, aby taką uszkodzoną warstwę od razu  uzupełnić. Gdy zabraknie preparatu, w miejscu uszkodzenia warstwy tworzy się ogniwo korozyjne i rozpoczyna się korozja elektrochemiczna.

Inhibitor korozji powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej. Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej, jak i substancję obniżającą aktywność katalizatora w reakcji katalizowanej. Inhibitor korozji to substancja, która już w niewielkim stężeniu powoduje spowolnienie lub zatrzymanie korozji metali.

Wyróżniamy dwa podstawowe podtypy inhibitora korozji: inhibitor anodowy, który hamuje reakcje zachodzące na anodzie oraz inhibitor katodowy, który blokuje reakcje zachodzące na katodzie. Anodowe inhibitory reagują w miejscu styku metalu z otaczającym go środowiskiem, tworząc w tym miejscu warstwę zabezpieczającą metal przed utratą jonów migrujących do otoczenia wodnego. Natomiast inhibitory katodowe powodują wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów wodorotlenków lub węglanów.

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
inhibitor korozji

Dojazd: